Landelijke pracht langsheen Suiker- en Pepijnroute ,
een oase voor lichaam én geest

“Het Cijnshof”  bevindt zich in de bijgebouwen van de “Cijnshoeve”. Deze hoeve behoorde tot het voormalige kasteel. Samen werden ze vanaf 1730 herbouwd in opdracht van Joseph Comte de Merode.

De geschiedenis leert dat er zich een cijnsschuur bevond in de hoevegebouwen. Hier werden de graan- en voedergewassen opgeslagen, afkomstig van de toenmalige belastingheffing.
Ingevolge schenkingen, vererving, uithuwelijking en verkopen, werden kasteel en hoeve gescheiden. De familie Georges Wallens- Geysermans werd alzo in 1977 eigenaar van de hoekhoeve met bijgebouwen en één derde van de cijnsschuur.

De restauratie gebeurde zo getrouw mogelijk en in funktie van de uitbating van de huidige horecazaak Cijnshof.

Een gesloten binnenkoer scheidt  het woonhuis van de bijgebouwen.
De prachtige terrastuin met ingebouwde BBQ (voor max. 60 pers.) leent zich tot geslaagde buitenrecepties (max. 100 pers.).
Aangrenzend, in de vroegere stallingen is het salon, het barhuis en de aperitiefruimte ondergebracht. Daar waar eens de cijnsschuur was, zijn vandaag de feest- en vergadersalons Molenhuis en Krepinne met een capaciteit van 15 tot 80 personen.

Volledig vrijblijvend worden graag alle inlichtingen en voorwaarden overgemaakt betreffende feesten, recepties banketten en/of zakelijke evenementen.

U wenst anders te doen dan anderen en toch wilt U het betaalbaar houden, dan loont het in het Cijnshof beslist de moeite. Zijn rust, zijn ruimte en zoveel meer zijn echt kenmerkend. Vandaar dat het Cijnshof uitgroeide tot een ware trekpleister, waar zowel particulier als bedrijfswereld aan hun trekken komen.